STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ

EVRAKLARI AŞAĞIDAKİ SIRAYA GÖRE SIRALI TESLİM EDİNİZ.

   1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

   2- Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği  (Noter onaylı veya Okul onaylı) 2 adet

  • E Devletten alınan mezun belgesinin noter onaylı olmasına gerek yoktur.
  • KKTC  yatay geçiş yapanlar  YÖK uygunluk yazısı eklemelidirler.
  • Denklik Belgesi Ve Eksik Ders Kalmadığına Dair YÖK’ ten Yazı ( Yurt Dışı Üniversitesi Mezuniyeti Olduğu Takdirde Gereklidir)

   3- ÖSYM tarafından yapılan Hukuk Mesleğine Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar)

   4- Nüfus Kayıt Örneği  (Nüfus veya E Devletten  alınabilir)

   5- İkametgah Belgesi  (Nüfus veya E Devletten  alınabilir)

   6- Adli Sicil Belgesi (Arşiv kayıtlı olacak) (Adliye, Kaymakanlık veya E Devletten alınabilir)

   7- Sağlık Raporu (Bedenen ve Aklen Avukatlık yapmasına engel hali olmadığını bildiren, resmi tabibliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu) (Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu)

   8- Staj Başvuru Dilekçesi

   9- Beyan Dilekçesi

   10- Avukatlar Takdim Yazıları (2 Adet) ( 5 yıl kıdeme sahip ayrı ayrı iki Avukatdan)

   11- 4 adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Cübbesiz,Sakalsız,Kravatlı)

   12- Başvurunuz itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A,4B,4C)          Kurumlarından kaydınızın olup olmadığına dair belge. (SGK veya E Devletten alınabilir)

   13- 467,20 -TL. herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılabilir. (İnternet üzerinden yatırıldığında e-dekont çıktısı kabul edilir.) 

        NOT: İnternet üzerinden yatırmak için linki tıklayınız. 

  14- Taahhütname ( imzalanıp Baroya sunulacak )

   15- Beyan Dilekçesi  (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro Pozisyonlarında Görev Yapanlar ve Sigortalı Olarak Çalışanlar için) 

   16- Taahhütname ve Avukatlık Staj İzin Belgesi  (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro Pozisyonlarında Görev Yapanlar ve Sigortalı Olarak Çalışanlar için) 

   17- 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Belgesi,

  18- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

  19- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

  20- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 

 

Notlar:

"18-19-20. Maddeler Kamudan başvuranlar içindir."

"Her Stajyer Avukatın Baro Kalemi ile iletişim kurarak bir tez konusu belirleyip, staj dönemi içerisinde hazırlayıp sunması gerekmektedir. "

"Staj başvuru evraklarının teslimi esnasında Noter yada Fakülte onaylı diploma örneğini teslim etmemiş olan stajyer avukatlar ruhsat başvurusu esnasında mutlaka teslim etmelidir."  

 

 ADLİYE STAJI (İLK 6 AY) TAMAMLANDIKTAN SONRA

 

 1. Avukat Yanı Başlama Dilekçesi. (Adliye stajının bittiği tarihli hazırlanacak)

 2. Avukat Yanında Başladığına Dair Dilekçe. (Adliye stajının bitiminden sonraki tarihli hazırlanacak)

 3. İlk 3 Aylık Rapor. (Avukat yanı stajının üçüncü ayı tamamladığında hazırlanıp Baroya teslim edilecek)

 4. İkinci 3 Aylık Rapor.  (Avukat yanı stajı tamamlandığında hazırlanıp Baroya teslim edilecek)

 
Okunma : 29334

© 2024 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.