Staj başvurusu yapacak Stajyerlerimizin müracaat için aşağıda istenilen belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

   1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

   2- Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (2 adet) (Noter onaylı veya Okul onaylı) E Devletten alınan mezun belgesinin noter onaylı olmasına gerek yoktur.

KKTC mezunu olanlar ÖSYM kazandı belgesi, KKTC  yatay geçiş yapanlar ise YÖK uygunluk yazısı eklemelidirler.

   3- Nüfus Müdürlüğünden İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet) (Nüfus veya E Devletten  alınabilir)

   4- Adli Sicil Belgesi (2 Adet) (Arşiv kayıtlı olacak) (Adliye, Kaymakanlık veya E Devletten alınabilir)

   5- Sağlık Raporu (Bedenen ve Aklen Avukatlık yapmasına engel hali olmadığını bildiren, resmi tabibliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu) (Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu)

   6- Staj Başvuru Dilekçesi

   7- Beyan Dilekçesi

   8- Avukatlar Takdim Yazıları (2 Adet) ( 5 yıl kıdemli ayrı ayrı iki Avukatdan)

   9- 4 adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Cübbesiz,Sakalsız,Kravatlı)

  10- Başvurunuz itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A,4B,4C)          Kurumlarından kaydınızın olmadığına dair belge. (SGK veya E Devlleten alınabilir)

  11- 100,05 TL Olan Damga Pulu Vergi Dairesine 9047 No.lu Kod İle Yatırılacak (Baro Kaleminden Yazı Alınması Gerekmektedir.)

  12 - Taahhütname ( imzalanıp Baroya sunulacak )

  13- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

  14- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

  15- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 

 

Notlar:

"13-14-15. Maddeler Kamudan başvuranlar içindir."

"Her Stajyer Avukatın Baro Kalemi ile iletişim kurarak bir tez konusu belirleyip, staj dönemi içerisinde hazırlayıp sunması gerekmektedir. "

"Staj başvuru evraklarının teslimi esnasında Noter yada Fakülte onaylı 2 suret diploma örneğini teslim etmemiş olan stajyer avukatlar ruhsat başvurusu esnasında mutlaka teslim etmelidir."  

 

 ADLİYE STAJI (İLK 6 AY) TAMAMLANDIKTAN SONRA

 

 1. Avukat Yanı Başlama Dilekçesi. (Adliye stajının bittiği tarihli hazırlanacak)

 2. Avukat Yanında Başladığına Dair Dilekçe. (Adliye stajının bitiminden sonraki tarihli hazırlanacak)

 3. İlk 3 Aylık Rapor. (Avukat yanı stajının üçüncü ayı tamamladığında hazırlanıp Baroya teslim edilecek)

 4. İkinci 3 Aylık Rapor.  (Avukat yanı stajı tamamlandığında hazırlanıp Baroya teslim edilecek)

 
Okunma : 23793

© 2021 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.