Staj başvurusu yapacak Stajyerlerimizin müracaat için aşağıda istenilen belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

   1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

   2- Diploma yada Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (2 adet) (Noter onaylı veya Okul onaylı) E Devletten alınan mezun belgesinin noter onaylı olmasına gerek yoktur.

KKTC mezunu olanlar Diploma Denlik Belgesi, KKTC  yatay geçiş yapanlar ise YÖK uygunluk yazısı eklemelidirler.

   3- Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet) (Nüfus veya E Devletten  alınabilir)

   4- İkametgah Belgesi (2 Adet) (Nüfus veya E Devletten  alınabilir)

   5- Adli Sicil Belgesi (2 Adet) (Arşiv kayıtlı olacak) (Adliye, Kaymakanlık veya E Devletten alınabilir)

   6- Sağlık Raporu (Bedenen ve Aklen Avukatlık yapmasına engel hali olmadığını bildiren, resmi tabibliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu) (Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu)

   7- Staj Başvuru Dilekçesi

   8- Beyan Dilekçesi

   9- Avukatlar Takdim Yazıları (2 Adet) ( 5 yıl kıdemli ayrı ayrı iki Avukatdan)

   10- 4 adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Cübbesiz,Sakalsız,Kravatlı)

  11- Başvurunuz itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A,4B,4C)          Kurumlarından kaydınızın olup olmadığına dair belge. (SGK veya E Devlleten alınabilir)

  12- 294.90.-TL. Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılabilir. (İnternet üzerinden yatırıldığında e-dekont çıktısı kabul edilir.)

  13- Taahhütname ( imzalanıp Baroya sunulacak )

   14- Taahhütname ve Avukatlık Staj İzin Belgesi  (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro Pozisyonlarında Görev Yapanlar ve Sigortalı Olarak Çalışanlar için)

  15- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

  16- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

  17- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 

 

Notlar:

"14-15-16-17. Maddeler Kamudan başvuranlar içindir."

"Her Stajyer Avukatın Baro Kalemi ile iletişim kurarak bir tez konusu belirleyip, staj dönemi içerisinde hazırlayıp sunması gerekmektedir. "

"Staj başvuru evraklarının teslimi esnasında Noter yada Fakülte onaylı 2 suret diploma örneğini teslim etmemiş olan stajyer avukatlar ruhsat başvurusu esnasında mutlaka teslim etmelidir."  

 

 ADLİYE STAJI (İLK 6 AY) TAMAMLANDIKTAN SONRA

 

 1. Avukat Yanı Başlama Dilekçesi. (Adliye stajının bittiği tarihli hazırlanacak)

 2. Avukat Yanında Başladığına Dair Dilekçe. (Adliye stajının bitiminden sonraki tarihli hazırlanacak)

 3. İlk 3 Aylık Rapor. (Avukat yanı stajının üçüncü ayı tamamladığında hazırlanıp Baroya teslim edilecek)

 4. İkinci 3 Aylık Rapor.  (Avukat yanı stajı tamamlandığında hazırlanıp Baroya teslim edilecek)

 
Okunma : 26512

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.