Staj başvurusu yapacak Stajyerlerimizin müracaat için aşağıda istenilen belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

   1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

   2- Diploma yada Bitirme Belgesi Örneği ( NOTER TASDİKLİ veya OKUL ONAYLI) (2 Adet)

       Not: İnternett üzerinden E-Devletten alınan mezun belgesinin Noter tasdikli                     olmasına gerek yoktur. 

   3- Nüfus Müdürlüğünden İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet)

   4- Adli Sicil Belgesi (2 Adet)( ARŞİV KAYITLI OLACAK

   5- Sağlık Raporu (Bedenen ve Aklen Avukatlık yapmasına engel hali olmadığını bildiren, resmi tabibliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu) (Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu)

   6- Staj Başvuru Dilekçesi

   7- Beyan Dilekçesi

   8- Avukatlar Takdim Yazıları (2 Adet) ( Ayrı Ayrı Avukatlardan)

   9- 4 adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Bay ise Sakalsız, Kravatlı)

  10- Başvurunuz itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A,4B,4C)          Kurumlarından kaydınızın olmadığına dair belge. (Kurumdan alınması gerekmektedir)

  11- 100,05 TL Olan Damga Pulu Vergi Dairesine 9047 No.lu Kod İle Yatırılacak (Baro Kaleminden Yazı Alınması Gerekmektedir.)

  12 - Taahhütname ( imzalanıp Baroya sunulacak )

  13- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

  14- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

  15- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 

  Not: 13-14-15. Maddeler Kamudan başvuranlar içindir.

  

 

 

 ADLİYE STAJI (İLK 6 AY) TAMAMLANDIKTAN SONRA

 

 1. Avukat Yanı Başlama Dilekçesi.

 2. Avukat Yanında Başladığına Dair Dilekçe.

 3. İlk 3 Aylık Rapor.

 4. İkinci 3 Aylık Rapor. 

 
Okunma : 22759

© 2021 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.