CMK Komisyonuna Menfaat Çatışması Nedeniyle Puan İptali İçin Vereceğiniz Dilekçe Ekine Menfaat Çatışmasıyla İlgili Zaptı Eklemeniz Gerekmektedir. Yönetim Kurulu

  Staj başvurusu yapacak Stajyerlerimizin müracaat için aşağıda istenilen belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

   1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

   2- Diploma yada Bitirme Belgesi Örneği ( NOTER TASDİKLİ veya OKUL ONAYLI) (2 Adet)

   3- Yerleşim Yeri Belgesi nüfustan (2 Adet)

   4- Adli Sicil Belgesi (2 Adet)( ARŞİV KAYITLI OLACAK) (Kurumdan alınması gerekmektedir.)

   5- Sağlık Raporu (Aile hekimliğinden de alınabilir) (2 Adet)

   6- Staj Başvuru Dilekçesi

   7- Beyan Dilekçesi

   8- Avukatlar Sunum Yazıları (2 Adet)

   9- 8 adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Bay ise Sakalsız, Kravatlı)

  10- Başvurunuz itibariyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A,4B,4C)        Kurumlarından kaydınızın olmadığına dair belge. (Kurumdan alınması gerekmektedir)

  11 - Taahhütname ( imzalanıp Baroya sunulacak )

  12- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

  13- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

  14- TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 

  Not: 12-13-14. Maddeler Kamudan başvuranlar içindir.

  

 

 

 ADLİYE STAJI (İLK 6 AY) TAMAMLANDIKTAN SONRA

 

 1. Avukat Yanı Başlama Dilekçesi.

 2. Avukat Yanında Başladığına Dair Dilekçe.

 3. İlk 3 Aylık Rapor.

 4. İkinci 3 Aylık Rapor. 

 
Okunma : 14246

© 2017 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.