BAROMUZ LEVHASINA NAKİL İÇİN MÜRAACAT EDECEK AVUKATLARDAN İSTENİLEN  BELGELER LİSTESİDİR

 

1.     Baroya dilekçe (TBB ve Baro sicil numarası belirtilecek)

2.     Nüfus Müdürlüğü’nden nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi

3.     Avukatlık kimlik belgesi ftk.

4.     Nüfus cüzdan ftk.

5.     2 adet 6 x 9 ebadında biyometrik fotoğraf (Cübbeli, kravatlı)

6.     91.70TL Damga Pulu (Giresun V.D.) yatacak. (Baro Kaleminden Yazı Alınması Gerekmektedir)

7.     Levhaya Kayıt Bedeli 550 TL / Kimlik Kartı Bedeli 55 TL/ Aidat 190 TL (Dönem Aidatı) – TBB Keseneği 120 TL

            (GİRESUN Barosu Başkanlığı'nın Denizbank GİRESUN Şubesi'ndeki TR82 0013 4000 0022 3599 3000 32 nolu hesabına yatırılacak)

8. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

9. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

10. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 
 

 

BAROMUZ AVUKATLAR LEVHASINA YENİDEN YAZILMAK İÇİN MÜRACAAT EDEN AVUKATLAR DAN TALEP EDİLEN   BELGELER

 

1.     6X9 ebadında 4 adet biyometrik fotoğraf. (Cübbeli, kravatlı)

2.     4 adet vesikalık biyometrik fotoğraf. (Cübbeli, kravatlı)

3.     Avukatlık Kimlik Kartı Başvuru Formu.

4.     Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

5.     Baroya dilekçe.

6.     Beyan Dilekçesi

7.     Takdim Yazısı 2 Adet (Beş yıl kıdemli iki ayrı Avukattan)

8.     Avukatlık Ruhsat Harcı (Giresun V.D. 9069 Vergi Koduna)  yatacak 1.163,80 TL

9.     Damga Pulu (Giresun V.D.) yatacak 183,40 TL 

         Not: Giresun V.D. Yatırılacak olan Harc Paraları (8 ve 9. Maddeler) İçin Baro Kaleminden Yazı Alınması Gerekmektedir

10.     Av.Ruh.Ücreti 300 TL yatacak (1002801 Nolu Posta Çeki Hesabına – PTT)

11.     Levha Kayıt Bedeli 550,00 TL / Kimlik Kartı Bedeli 55 TL Aidat 190 TL (Dönem Aidatı) – TBB Keseneği 120 TL

           (GİRESUN Barosu Başkanlığı'nın Denizbank GİRESUN Şubesi'ndeki TR82 0013 4000 0022 3599 3000 32 nolu hesabına yatırılacak)

12.  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

 13.  Yeni Tarihli İkametgâh Belgesi.

 14.   Yeni Tarihli Sabıka Kaydı.

 15.   SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından hizmet dökümü alınacak.

 16.   Sağlık Raporu ( Bedenen ve Aklen Avukatlık yapmasına engel hali olmadığını bildiren, resmi tabibliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu)

NOT: İstenen belgelere ek olarak çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetiniz istenmekte olupayrıca Ohal nedeniyle Ankara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görevde bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının ve Ohal KHK’ları kapsamında görevinize son verilip verilmediğinin bildirilmesi istenilmektedir. Başvurunuz ilgili belge cevapları Baromuza ulaştıktan sonra Baro yönetimi için gündeme alınacak olup, sonrasında onay için TBB ve Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

 

Okunma : 6076

© 2020 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.