BAROMUZ LEVHASINA NAKİL İÇİN MÜRAACAT EDECEK AVUKATLARDAN İSTENİLEN  BELGELER LİSTESİDİR

 

1.     Baroya dilekçe (TBB ve Baro sicil numarası belirtilecek)

2.     Nüfus Müdürlüğü’nden nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi

3.     Avukatlık kimlik belgesi ftk.

4.     Nüfus cüzdan ftk.

5.     2 adet 6 x 9 ebadında biyometrik fotoğraf (Cübbeli, kravatlı)

6.     91.70TL Damga Pulu (Giresun V.D.) yatacak. (Baro Kaleminden Yazı Alınması Gerekmektedir)

7.     Levhaya Kayıt Bedeli 550 TL / Kimlik Kartı Bedeli 55 TL/ Aidat 190 TL (Dönem Aidatı) – TBB Keseneği 120 TL

            (GİRESUN Barosu Başkanlığı'nın Denizbank GİRESUN Şubesi'ndeki TR82 0013 4000 0022 3599 3000 32 nolu hesabına yatırılacak)

8. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

9. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

10. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 


 

 

BAROMUZ AVUKATLAR LEVHASINA YENİDEN YAZILMAK İÇİN MÜRACAAT EDEN AVUKATLAR DAN TALEP EDİLEN   BELGELER

 

1.     Baro Levhasından silinmesine dair Yönetim Kurulu kararı

2.     Dilekçe (Baro Levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına dair)

3.     Adli sicil belgesi (arşiv kayıtlı)

4.     Nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

5.     Sağlık Raporu (Hükümet tabipliğinden)

6.     Bildiri kağıdı (Av.K.nun 5.maddesindeki engel hallerin bulunmadığına ilişkin)

7.     Araştırmacı raporu (Avukatlık Kanununun 19.maddesine göre düzenlenen)

8.     Silinme ile levhaya yeniden yazılma istemi arasında geçen süre içerisinde ne gibi bir işle uğraştığını kanıtlayan belge

·        Hakim – C.Svc. ise sicil örneği (özeti) Personel Genel Müdürlüğünden

·        Hakim – C.Svc. ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve   kovuşturması gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden)

·        Memur ise sicil özeti

·        Memur ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve  kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge

9.      Diğer görevlerde ise ne iş yaptığı

10.    Avukatlıkla bağdaşmayan işten ayrıldığını kanıtlayan belge

11.   Baro Levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

12.    SGK’ dan kaydı olmadığına dair belge

13.   74,80 TL Damga Pulu (Giresun V.D.) yatacak

14.   Yeniden levhaya avukat kayıt ücreti 550 TL / Kimlik Kartı Bedeli 55 TL/ Aidat 190 TL (Dönem Aidatı) – TBB Keseneği 120 TL

            (GİRESUN Barosu Başkanlığı'nın Denizbank GİRESUN Şubesi'ndeki TR82 0013 4000 0022 3599 3000 32 nolu hesabına yatırılacak)

15. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK kapsamında görevine son verilip verilmediği hususunun araştırılması.

16. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) 667 Sayılı KHK ceza soruşturması geçirip geçirilmediğinin araştırılması.

17. TBB'nin 15.08.2016 Tarih ve 2016/56 Sayılı Duyurusu gereği (Kamudan başvuranlar için) Memuriyet Sicil Özeti. 

Okunma : 5575

© 2020 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.