CMK ödemesi için Baro kalemimize teslim edilecek evraklarda; OCAS Görevlendirme Yazısı, İfade Aslı-Duruşma Zaptının Mahkemeden Aslı Gibidirli Sureti ve Serbest Meslek Makbuzu Çıktısı zımbalanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer bir dosyada birden fazla kişi için görevlendirilmişseniz her biri için de ayrı birer görevlendirmeymiş gibi ifade veya duruşma zaptı kişi sayısınca çoğaltılmalıdır. Seri Muhakeme görevlendirmelerinde Savcılık aşaması için tam soruşturma tarifesinden, Asliye Ceza Mahkemesindeki kısmında ise Seri Muhakeme Tarifesinden ödeme yapılır. Eklenecek tüm duruşma zabıtları ve imzalı aslı bulunmayan ifade tutanakları ilgili kurumca Aslı Gibidir yapılarak Mühürlenecektir.

Not: Evrakların aşağıda şekilde zımbalanarak teslimi gerekmektedir;

  • OCAS’tan 1 Adet Görevlendirme Yazısı 
  • 1 Adet İfadenin İmzalı Aslı / Duruşma Zaptının Aslı Gibidirli Sureti                                                                                  
  • 1 Adet Serbest Meslek Makbuzu Çıktısı
  • Her evrak tesliminde 1 Adet IBAN Dilekçesi (Dilekçe Örneği için tıklayınız.)
  • Tarife toplamı 5.000,00 TL'yi geçen ödemelerde 1 Adet 6183 S.K. 22/A ya göre Vadesi Geçmiş Vergi Borcu durumunu gösterir belge

 

Sigortalı olarak çalışan avukatlar ödemelerini alabilmeleri için kendi IBAN dilekçeleriyle birlikte, SGK Giriş Bildirimi ve yanında çalıştığı avukat tarafından kendi serbest meslek makbuzunun kullanımına muvafakati bulunduğuna dair muvafakatname belgesinin de tanzim edilerek her evrak tesliminde eklemeleri gerekmektedir. (Muvafakatname Örneği için tıklayınız.)

Makbuz keserken dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılıp altına vergi numarası yazılır. Makbuzun açıklama kısmına; mutlaka mahkeme, savcılık yada kolluk adı ile dosya numarası (kolluk ifadesi ise savcılık numarası henüz belli olmadığı durumlarda ifade tarihi) ve hukuki yardımdan yararlanan kişinin adı yazılır (örn.: Giresun Çocuk Şube Müdürlüğü 12.02.2018 tarihli Mağdur Ahmet MEHMET’in ifadesi yada Giresun 1.Ağ.C.M. 2018/1 Esas Sayılı dosyası Sanık Hasan HÜSEYİN’in müdafilik görevi vs.). Açıklama sonuna ayrıca Tarife Ücreti de yazılır.

Talimat dosyalarında makbuz; esas dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığa kesilip, açıklama kısmına önce esas dosya numarası sonra talimat numarası, kişinin adı ve tarife ücreti mutlaka yazılır.

Soruşturma aşamasında tek ücret ödenir, eğer ki kollukta ifadeye katılan avukat sonraki aşamalara herhangi bir sebeple katılamadığı durumlarda, yerine başka bir avukat atanmışsa tarifede yazılan ücret avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. (örn.: Kollukta bir avukat, Savcılıkta farklı bir avukat, Sulh Ceza Hakimliği’nde de farklı bir avukat atanmışsa her bir avukat makbuzu keserken tarifenin üçte birlik kısmını kesecektir.) Avukat eğer soruşturma bitmeden dosyaya tam tarife ücreti kesip ödemesini almışsa dosyaya devam etmesi gerekmektedir, aksi durumda ikinci kez atanacak avukat herhangi bir ödeme alamayacaktır.

 

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi No: 3960457420 (Giresun Vergi Dairesi)

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi No: 8590558234 (Hızırbey Vergi Dairesi)

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi No: 7420415926 (19 Mayıs Vergi Dairesi)

 

 

Not: e-devletten vergi borcu yazısı talebini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz;

 

Talebiniz onaylandığında size mail gelecektir, ancak çıktı almak için yine edevletten aynı sayfayı kullanınız;

 

 

 

Okunma : 30908

© 2024 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.