CMK ödemesi için Baro kalemimize teslim edilecek evraklar, Asıl ve Fotokopileri olmak üzere iki parça olarak düzenlenerek aşağıdaki düzende asıl ve fotokopiler ayrı olarak zımbalanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer bir dosyada birden fazla kişi için görevlendirilmişseniz her biri için de ayrı birer görevlendirmeymiş gibi ifade veya duruşma zaptı kişi sayısınca çoğaltılmalıdır. Seri Muhakeme görevlendirmelerinde Savcılık aşaması için tam soruşturma tarifesinden, Asliye Ceza Mahkemesindeki kısmından ise Seri Muhakeme Tarifesinden ödeme yapılır. Asıl surete eklenecek tüm duruşma zabıtları ve imzalı aslı bulunmayan ifade tutanakları ilgili kurumca Aslı Gibidir yapılarak Mühürlenecektir.

Not: Evrakların asılları evrağın ödemesi için gönderildiği il veya ilçedeki Defterdarlıkların Muhasebe bölümüne, Fotokopileri ise evrağın ödemesi için gönderildiği Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili müdürlüğünce dosyalanacak ve makbuzdan fazladan çekilen bir adet fotokopi ise ilgili mahkeme veya savcılığın dosyasına gönderileceğinden evrakların bu şekilde düzenlenmesi istenmektedir;

                                                            

Serbest Meslek Makbuzu Çıktısı - 2 Adet                                                           

OCAS’tan Görevlendirme Yazısı - 1 Adet                                                           

İfadenin İmzalı Aslı / Duruşma Zaptının Aslı Gibidirli Sureti - 1 Adet                                                       

                                                                                                                           

CMK evraklarının Baro Kalemimize her tesliminde, ödemeyi alacak avukat tarafından imzalı 1 adet İBAN dilekçesi ve Tarife toplamı 5.000,00 TL'yi geçen ödemelerde 6183 S.K. 22/A ya göre Vadesi Geçmiş Vergi Borcu durumunu gösterir belge de evraklara eklenecektir. Talimat dosyaları ve başka savcılıklara ait dosyalar için ayrıca İBAN Dilekçesi eklenmelidir. (Dilekçe Örneği için tıklayınız.)

Bir avukat yanında sigortalı olarak çalışan avukatlar eğer ödemenin kendi hesaplarına yapılmalarını istiyorlarsa kendi İBAN dilekçeleriyle birlikte, SGK Giriş Bildirimi ve yanında çalıştığı avukat tarafından kendi serbest meslek makbuzunun kullanımına muvafakati bulunduğuna dair muvafakatname belgesinin de tanzim edilerek evraklara eklenmesi gerekmektedir. (Muvafakatname Örneği için tıklayınız.)

Makbuz keserken dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılıp altına vergi numarası yazılır (örn.: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı V.No: 3960457420). Açıklama yazan bölüme; mutlaka mahkeme, savcılık yada kolluk adı ile dosya numarası (kolluk ifadesi ise savcılık numarası henüz belli olmadığı durumlarda ifade tarihi) ve hukuki yardımdan yararlanan kişinin adı yazılır (örn.: Giresun Çocuk Şube Müdürlüğü 12.02.2018 tarihli Mağdur Ahmet MEHMET’in ifadesi yada Giresun 1.Ağ.C.M. 2018/1 Esas Sayılı dosyası Sanık Hasan HÜSEYİN’in müdafilik görevi vs.). Açıklama sonuna ayrıca Tarife Ücreti de yazılır. Talimat dosyalarında makbuz; esas dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığa kesilip, açıklama kısmına önce esas dosya numarası sonra talimat numarası, kişinin adı ve tarife ücreti yazılır.

Soruşturma aşamasında tek ücret ödenir, eğer ki kollukta ifadeye katılan avukat sonraki aşamalara herhangi bir sebeple katılamadığı durumlarda, yerine başka bir avukat atanmışsa tarifede yazılan ücret avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. (örn.: Kollukta bir avukat, Savcılıkta farklı bir avukat, Sulh Ceza Hakimliği’nde de farklı bir avukat atanmışsa her bir avukat makbuzu keserken tarifenin üçte birlik kısmını kesecektir.) Avukat eğer soruşturma bitmeden dosyaya tam tarife ücreti kesip ödemesini almışsa dosyaya devam etmesi gerekmektedir, aksi durumda ikinci kez atanacak avukat herhangi bir ödeme alamayacaktır.

Serbest Meslek Makbuzunu keserken tarife ücreti yılı sistemde görevlendirildiğiniz yıla göre tanzim edilir. Çünkü CMK gereği hukuki yardım dosyada atandığınız andan itibaren başlamaktadır.

 

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi No: 8590558234 (Hızırbey Vergi Dairesi)

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi No: 7420415926 (19 Mayıs Vergi Dairesi)

 

 

Okunma : 26328

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.