TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir.

Görüşme esnasında TBB tarafından dile getirilen iyileştirme 06.07.2022 tarihli açıklamada ifade edildiği üzere tüm baroların ortak talebi ve kararlılığının yansımasıdır.

Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır.

Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru savunma için CMK görevlendirmelerini mevcut ücret politikalarıyla dayatmaktan ve bir angaryaya dönüştürmekten vazgeçmelidir.

Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme kabul edilemez.

AAÜT'nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez.

Biz, Giresun Barosu avukatları olarak bir kez daha yineliyoruz; Barolarımızın ortak kararına uygun TBB taleplerinin arkasındayız.

Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz.

Bilinsin ki bu uyarı, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Hak ettiğimiz ücretler belirleninceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

BİZİ DUYUN, SESİMİZE VE TALEPLERİMİZE KULAK VERİN.

 

 

Değerli Meslektaşım !
Artık angaryaya dönüşmüş düşük CMK Ücretlerine karşı sesimizi duyurabilmek adına;

Baro sitemizde (http://www.giresunbarosu.org.tr/upload/dosyalar/dilekce_50.doc) bulunan, Adalet Bakanlığına gönderdiğimiz talep yazımızı kendinize göre uyarlayıp; 

- Bakanlığa göndermeniz,
- Gönderilmek üzere baro kalemine iletmeniz,
- CİMER'e müracaat etmeniz,

bu süreçte bizlere güç verecektir.

İyi niyetli tüm diyalog çabalarımıza rağmen sorunun çözülmemesi halinde eylemli  sürece geçeceğimizi saygıyla bilgilerinize sunarız.

Giresun Barosu Yönetim Kurulu Adına Baro Başkanı
Av.Soner KARADEMİR

Tarih : 23.08.2022
Okunma : 228

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.