CMK ödemesi için Baro kalemimize teslim edilecek evraklar, Asıl ve Fotokopileri olmak üzere iki parça olarak düzenlenerek aşağıdaki düzende asıl ve fotokopiler ayrı olarak zımbalanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer bir dosyada birden fazla kişi için görevlendirilmişseniz her biri için de ayrı birer görevlendirmeymiş gibi ifade veya duruşma zaptı kişi sayısınca çoğaltılmalıdır. (Asıl olmayan tüm duruşma ve ifade tutanakları ilgili kurumca Aslı Gibidir yapılarak Mühürlenecektir.)

(Not: Evrakların asılları evrağın ödemesi için gönderildiği il veya ilçedeki Defterdarlıkların Muhasebe bölümüne, Fotokopileri ise evrağın ödemesi için gönderildiği Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili müdürlüğünce dosyalanacak ve makbuzdan fazladan çekilen bir adet fotokopi ise ilgili mahkeme veya savcılığın dosyasına gönderileceğinden evrakların bu şekilde düzenlenmesi istenmektedir.)

 

ASILLAR                               ;                                                                             FOTOKOPİLER                                  ;

Serbest Meslek Makbuzunun Aslı                                                                       Serbest Meslek Makbuzundan 2 Adet Fotokopi

OCAS’tan Görevlendirme Yazısı 1 Adet                                                             OCAS’tan Görevlendirme Yazısı 1 Adet

İfadenin İmzalı Aslı / Duruşma Zaptı 1 Adet                                                        İfade Tutanağı veya Duruşma Zaptından 1 Adet Fotokopi

                                                                                                                           

Her CMK evrağı tesliminde, ödemeyi alacak avukat tarafından imzalı İBAN dilekçesi de evraklara eklenecektir. Talimat dosyaları ve başka savcılıklara ait dosyalar için ayrıca İBAN Dilekçesi eklenmelidir. (Dilekçe Örneği için tıklayınız.)

Ayrıca 2.000,00 TL yi geçen her ödeme evrağının teslimininde Maliyeden alınacak Vergi Borcu Yoktur yazısı mutlaka eklenmelidir. (Vergi Borcu Yoktur Yazısı İçin Maliyeye Verilecek Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...)

Bir avukat yanında sigortalı çalışan avukatlar eğer ödemenin kendi hesaplarına yapılmalarını istiyorlarsa kendi İBAN dilekçeleriyle birlikte, SGK Hizmet Dökümü ve yanında çalıştığı avukat tarafından kendi serbest meslek makbuzunun kullanımına muvafakati bulunduğuna dair muvafakatname belgesinin de tanzim edilerek evraklara eklenmesi gerekmektedir. (Muvafakatname Örneği için tıklayınız.)

 

 

Makbuz keserken müşteri kısmına esas dosyanın bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılır (örn.: Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı). Takip eden boş bölüme; dosya numarası veya kolluk ifadesi ise savcılık numarası henüz belli olmadığı durumlarda ifade tarihi ile hukuki yardımdan yararlanan kişinini adı yazılır (örn.: Giresun Çocuk Şube Müdürlüğü’nün 12.02.2018 tarihli Mağdur Ahmet MEHMET’in ifadesi, Giresun 1.Ağ.C.M. 2018/1111 Esas Sayılı dosyası Sanık Hasan HÜSEYİN’nin müdafilik görevi vs.). Serbest Meslek Makbuzunda Tarife bölümü mutlaka yazılmalıdır, eğer bulunmuyorsa el ile belirterek tarife ücreti yazılır diğer ücretle alakalı bölümler ise Baro web sitemizde yayınlanan CMK makbuz örneklerine göre tanzim edilir. (CMK Makbuz Örnekleri için tıklayınız.)

Serbest Meslek Makbuzu Örneği;

Talimat evraklarında tanzim edilecek Serbest Meslek Makbuzu Örneği;

Soruşturma aşamasında tek ücret ödenir, eğer ki kollukta ifadeye katılan avukat sonraki aşamalara herhangi bir sebeple katılamadığı durumlarda, yerine başka bir avukat atanmışsa tarifede yazılan ücret avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. (örn.: Kollukta bir avukat, Savcılıkta farklı bir avukat, Sulh Ceza Hakimliği’nde de farklı bir avukat atanmışsa her bir avukat makbuzu keserken tarifenin üçte birlik kısmını kesecektir.) Avukat eğer soruşturma bitmeden dosyaya tam tarife ücreti kesip ödemesini almışsa dosyaya devam etmesi gerekmektedir, aksi durumda ikinci kez atanacak avukat herhangi bir ödeme alamayacaktır.

Serbest Meslek Makbuzunu keserken tarife ücreti yılı sistemde görevlendirildiğiniz yıla göre tanzim edilir. Çünkü CMK gereği hukuki yardım dosyada atandığınız andan itibaren başlamaktadır.

 

Okunma : 2428

© 2018 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.