Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

 

 Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık 
Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların 
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

  Avukatlık Staj Yönetmeliği

 

  Staj Kredi Yönetmeliği

 

  Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği

 

  Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği

 

  Reklam Yasağı Yönetmeliği

 

  Adli Yardım Yönetmeliği

 

 

 


© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.