DUYURU NO:2020/86

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlığı İçtihat Kararı Hakkında.

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2020 günlü  2019/4 Esas,  2020/1 Karar sayılı kararının 11.11.2020 tarih ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığına ilişkin Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 12.11.2020 günlü 3463 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.     

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

EKİ : YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI​

 

Tarih : 26.11.2020
Okunma : 1789

© 2024 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.