İsrail son günlerde tüm dünyanın gözleri önünde Mescidi Aksa’da masum sivillere yönelik saldırılar yapmakta,  alenen insanlık suçu işlemektedir.

Kudüs sorunuyla ilgili 1967’den bu yana BM’de alınan çok sayıdaki kararda; “Kudüs’ün uluslararası bir statüye sahip olduğu, İsrail’in Kudüs’ü işgalinin tanınmadığı, İsrail’in şehrin statüsünü ihlal eden bütün girişimlerinin geçersiz olduğu” sürekli olarak tekrarlanmıştır. Lakin BM, tavsiye-uyarı-kınama gibi kararlarının yanında sürece yalnızca tarafları müzakereye davet ederek müdahil olmuş; sürekli olarak tarafları uzlaşmaya davet etmiştir. Oysaki gerektiğinde yaptırım uygulayabilecek şekilde sürece daha etkin dâhil olması gerekirken; BM’nin sadece birtakım kararlar alarak sorunun adil bir şekilde çözülmesini sağlayamadığı açıktır. Yapılması gereken, bu kararların uygulanmasını mümkün kılacak somut adımlar atmaktır.

İsrail bu insanlık dışı saldırıları ile taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni, bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi Kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgâl altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 Cenevre Sözleşmelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’ni açıkça ihlâl etmektedir.

İsrail devletinin 3 gündür Mescidi Aksa’ da sivil halka karşı saldırıda bulunması, devlet gibi değil, terör örgütü gibi davrandığını gözler önüne sermektedir. İsrail, Filistin topraklarında insanlık suçu işlemektedir.

Hatta BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ifade ettiği gibi, Kudüs’te yaşananlar insan hakları ihlalinden öte tam anlamı ile bir savaş suçudur.

İsrail kolluk kuvvetlerinin, sivil halka karşı kullandığı orantısız güç, İsrail’in hakkı olmayan yere tecavüzü ve müdahalesi kabul edilemez.

Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence altına alınmış yaşam hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü, ibadethane dokunulmazlığını hiçe sayarak saldırıda bulunan İsrail’i işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarını sonlandırmaya ve bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet etmesi gereken uluslararası kamuoyunun yeterli tepkiyi verememiş olmasının anlaşılabilir olmadığını ve İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırısını nefretle kınadığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

                                                                                                                                                                Giresun Barosu Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                                                                 Baro Başkanı

                                                                                                                                                                          Av.Soner KARADEMİR

Tarih : 11.05.2021
Okunma : 108

© 2021 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.