DUYURU NO:2022/46

Konu : 2022 Yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Güncellenmesi Çalışmalarımız Hakkında.

 

Göreve geldiğimiz günden beri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi taleplerimizi Adalet Bakanlığı ile her düzeyde yaptığımız görüşmelerde ifade ettiğimiz hususunu barolarımız ve meslektaşlarımızla paylaşmıştık.

Sözlü olarak ilettiğimiz taleplerimizi bu kez de yazılı olarak 02.03.2022 tarih 6967 sayılı yazımız (ek-1) ile 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hazırlanırken elde edilen mali veriler ile 2022 yılı başından itibaren beklenmedik şekilde oluşan mali tablonun arasındaki uçurumun meslektaşlarımıza mağduriyet yaşattığını belirterek sözü edilen mağduriyeti önlemek üzere güncel mali veriler ışığında Tarifede değişiklik yapmak için Bakanlığa ortak çalışma talebimizi ilettik. 

Ortak çalışma talebimizin Adalet Bakanlığınca kabul görmemesi üzerine Birliğimiz Yönetim Kurulu 05.06.2022 tarih 2022-1257 sayılı kararı ile 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. Merkez Bankasından alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen “%73.50” oranında artırılarak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için gönderilmesine, üst yazıda tarifenin 2023 tarifesi Resmi Gazetede yayınlanana kadar geçerli olmak üzere hazırlandığının, yasa gereğince Ekim ayı sonuna kadar 2023 tarifesi hazırlığının yapılarak ayrıca gönderileceğinin belirtilmesine” karar vermiştir.

T.C. Merkez Bankası’nın Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden maktu ücretlere artış yapılarak hazırlanan 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, üst yazı ekinde Adalet Bakanlığına onaylanmak üzere 13.06.2022 tarih 19387 sayılı yazı (ek-2) ile gönderilmiştir. 

Duyurumuz ekinde gönderilen tarife, 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulanmak üzere hazırlanmış olup 2023 yılı Tarifesinin hazırlanarak yasa gereği Ekim ayı sonunda Bakanlığa iletileceği, 2023 Tarife hazırlık çalışmaları için yakın zamanda komisyon oluşturacağımız hususunu bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımızla paylaşılmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Ek

1- Birliğimiz 02.03.2022 tarih 6967 sayılı yazısı.

2- Birliğimiz 13.06.2022 tarih 19387 sayılı yazısı ve eki güncellenmiş 2022 AAÜT metni

 

Tarih : 16.06.2022
Okunma : 1510

© 2024 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.