TBB SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FON YARDIMLARI BİLGİLENDİRME TBB SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FON YARDIMLARI                                               ÖZET I- İŞ GÖRMEZLIK YARDIMLARI a- Analık halinde: Doğum yapan bayan avukata doğum belgesi teslimi ile 650 YTL doğum b- Hastalık halinde: Hastalık Halinde: 21 gün ve üzeri istirahat gerekliliğinde, sağlık kurulu raporu ile, yılda maksimum 90 gün için.(çalışan Av.''a) 15 YTL/gün c- Olağan dışı halde: Kalp, Kanser,Felç, Kaza gibi durumlar nedeniyle uzun sure tedavi gerektiren,zor çareli hastalık hallerinde50.000 YTL/ yıl.Maximum.(Başkanlık Divanı Kararı ile)10.000 YTL/ yıl.Maximum.(Ek Yardım Yönetim Kurulu kararı ile).  (Avukat ve Stj.Av.) II- SAGLIK YARDIMLARI: Yatarak tedavi gerektiren durumlar, acil travmatoloji, operasyon veya yatarak tedavi sonrası gerekli fizik tedavi, Kemoterapi, Radyoterapi, evde hemşire bakımı tıbbi malzeme, koroner stent, tekerlekli sandalye ihtiyaçlarında yapılır. Kapsam dışı durumlar az da olsa mevcuttur. Yönerge 2'' ye bakınız. * Fatura aslı(işlem detaylarını gösteren veya detaylı ek) ve doktor imza ve kaşeli epikriz yeterlidir. 50.000 YTLl/ yıl toplam limit (%20 katılım payı kesilerek ödeme yapılır, net yıllık 40.000 YTL)) * 10.000 YTL/yıl Stajyer avukatlar için (net yıllık 8.000 YTL) * Yapılan ve faturada gösterilen işlem (paket liste( başına en fazla BUT (veya SUT) fiyatının % 60'' ı esas alınır.Bazı işlemler için TTB asgari ücretleri dikkate alınır. Ayrıca; (50.000 YTL içinde olmak üzere)                Yatak ücreti :250 YTL/gün                Refakat ücreti : l00 YTL/gün               Tıbbi Malzeme :3.000YTL (Yönetim Kurulu Kararı ile 9.000YTL''ye kadar                      yükseltilebilir)               Koroner Stent :5.000 YTI,/işlem                Hemşire :50 YTL/gün (maks. 2 0 gün)               Tekerlekli Sandalye: 2.500 ~TL/2 yıl. (net ödenir. %20 kesinti yapılmaz) III-CENAZE YARDIMI: Vefat eden avukat, stajyer ve çalışmayan avukatın ailesine 1.000 YTL ödenir. IV- OLAĞANÜSTÜ YARDIM: Avukatın evinde veya ofisinde deprem, sel gibi zarar sonrasında Başkanlık Divanı kararı ile 5.000 YTL ve Yönetim Kurulu kararı ile ek 10.000 YTL yardım yapılabilir. * Burun operasyonları için SYDF ile operasyon öncesi irtibat zorunludur.* Stj. Av. ların burun operasyon giderleri kapsam dışındadır.* Sadece fatura aslı ile odeme yapılır. Mutemet alındısı, makbuz, fiş geçersizdir.* GSS olanaklarından üyelerin faydalandırılması; kamu üniversite hastahaneleri ile SGK ile  anlaşmalı özel hastahanelerden hizmet alınması her zaman üyelerin menfaatine olacaktır.* Yardım türlerindeki değişiklikler ve yardım bedelleri için  web sayfamızı takip ediniz. *Yardımdan faydalanmak için her üyenin www.barobirlik.org.tr sayfasından "BAROPORT" üzerinden kayıt işlemini tamamlatınız.* Ayaktan muayene,teşhis tedavi,reçete bedelleri, ile doğum giderleri kapsam dışındadır. *Her türlü soru,öneri ve şikayet mümkün olması halinde  her hastahaneye yatışı için SYDF  ile irtibata geçiniz.                                                                            Sağlıklı  Günler                                                                TBB, SDYF İLE AVUKATIN YANINDA                                                                        doktor@barobirlik.org.tr                                                                               0 3l2 287 87 90
Tarih : 3.12.2009
Okunma : 1104

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.