İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih 2021/19 sayılı, “Ses ve görüntü alınması” konulu Genelgesinin yasal ve anayasal dayanağının bulunmaması, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, hak arama özgürlüğüne, savunma hakkına, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkına, basın özgürlüğüne, haberleşme özgürlüğüne aykırı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine, öncelikle cevap süresinin kısaltılarak yürütmesinin durdurulması, ardından iptali istemiyle Baromuz adına Baro Başkanımız Av.Soner KARADEMİR ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Ayşegül ÇAKIR tarafından Danıştay’da dava açılmıştır. Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur. Giresun Barosu

Tarih : 4.05.2021
Okunma : 165

© 2021 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.