24.11.2022 günü Ankara’da sokak hayvanlarını 5199 Sayılı yasaya aykırı şekilde, zarar vererek toplayan ve yaralayan belediye ekiplerine hak savunucusu sorumluluğu ve hukukçu bilinci ile meşru bir müdahalede bulunan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğba Gürsoy, Mamak Belediyesi çalışanlarının fiziki şiddetine maruz kalmıştır.

Devamında başkaca meslektaşlarımıza yönelik durum tespiti yapmayı önleyici müdahaleler ve saldırılar sürmüştür.

Her kim ki adaletin terazisini, hayvanların yaşam hakları da dahil olmak üzere güçsüzün aleyhine bozuyorsa elbette avukatlar orada olacaktır.

Bir kez daha söylemek gerekir ki; tüm yurttaşlarımızın olduğu gibi avukatların da evleviyetle ihlal gördüğü her olaya müdahale hak ve yetkisi bulunmaktadır.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen şiddet, hak savunusuna ve hakkın kendisine yöneliktir.

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak mesleğimizin gereklerini yerine getirmemize, hem de kamu görevlisi zırhı arkasına sığınmış bir fiziki şiddet ile engel olan kişiler hakkında yürütülecek yasal süreçlerde etkin şekilde yer alacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

Tarih : 25.11.2022
Okunma : 202

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.