İstanbul Sözleşmesinden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile çekilmeye ilişkin usule ve hukuka aykırı olan, yetki gasbı niteliğindeki işlemin iptali istemiyle Giresun Barosu olarak açtığımız davada Danıştay 10. Dairesinin ikiye karşı üç oyla davamızı reddettiğini şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kararı verenlere hukukçu olarak utanarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış uluslararası bir sözleşmedir. Hangi usulle kabul edildi ise ancak aynı usulle feshedilebilir. Kaldı ki Anayasamız uyarınca uluslarası sözleşmeler kanun hükmündedir ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslarası bir sözleşme ile kanunların çakışması halinde uluslararası sözleşmelere öncelik tanınır. Temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası bir sözleşmeden tek bir kişinin iradesi ve kararıyla, ben yaptım oldu mantığıyla vazgeçilmesinin önünü açan Danıştay’ ın hiçbir hukuki kefeye konulamayacak izahsız kararına karşı tüm hukuki yolları tüketeceğimizi; hepimizi hayretler içinde bırakan ve hukuk devletini yok sayan kararı asla kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 

Giresun Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı Av.Soner KARADEMİR

Tarih : 20.07.2022
Okunma : 242

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.