HUKUKUN VE YARGININ SAYGINLIĞI KORUNMALIDIR Bir süredir kapatılan Belediyelere tekrar tüzel kişiliğini kazandıracak ve seçime katılmalarını sağlayacak bir karara imza atan Danıştay’ ımızla ilgili yüksek yargıda ve yürütmede eleştiriler yapılmaktadır. Bu karar dolayısıyla Sayın Başbakan Erdoğan “ikinci bir anayasa mahkemesi daha çıktı” diyerek Danıştay’ ı eleştirmiştir. Bu eleştiriyi destekler biçimde Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ta Danıştay’ ı Anayasayı ihlal etmekle suçlamıştır. Bu açıklamadan Anayasa Mahkemesinin diğer üyelerin tamamına yakın kısmının haberi ve bilgisi olmadığı kamuoyunda tartışılmaktadır. Gerek Sayın Başbakanın gerekse Anayasa Mahkemesi Başkanının görevi hukuk devleti ilkesini ve yargı bağımsızlığını korumaktır. Ancak yapılan eleştiriler hukuk devleti ilkesi ve yargı bağımsızlığıyla bağdaşmamaktadır. Bu gibi önemli görevdeki kişilerin hukukun saygınlığını koruması topluma mesaj olacaktır.Hukukun toplum nezdinde saygınlığının korunması ve bu saygınlığın sürdürülebilmesi hukuk devletinin temelidir. Anayasamızdaki kuvvetler ayrılığının temeli olan yasama,yürütme ve yargı erkleri birbirinin alanına tecavüz ederse hukuk devleti ilkesinden söz edilemez.Gerek yasamanın gerekse yürütmenin yargının alanına müdahale etmesi hukuka saldıranları daha da cesaretlendirecektir.Başta yargı camiası olmak üzere herkese düşen görev hukukun saygınlığının zedeleyici eylem ve söylemlerden uzak durmaktır.Devlet organları ve yargı organları arasında çatışma olması toplumu kaosa sürükleyebilir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devletinin korunması için herkesi, görevinin önemi ve sorumluluğu içinde hukukun saygınlığını ve yargı bağımsızlığını korumaya çağırıyoruz.                                                                                                                Av.Gültekin UZUNALİOĞLU                                                                    GİRESUN BARO BAŞKANI
Tarih : 3.12.2009
Okunma : 953

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.