Dünyanın en çok ülke tarafından imzalanıp kabul edilen sözleşmesi BM Çocuk Haklarına dair sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliğiyle kabul edilmiştir. O tarihten itibaren her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Bundan 33 yıl önce 197 ülke, çocukların her türlü haklarını güvence altına alacakları konusunda anlaşmaya varmışlardır. Ancak aradan geçen 33 yılda sözleşmeyi imzalayan devletler tarafından birçok hukuki düzenlemeler yapılmış olsa da çocukların çoğu hala sözleşme ile garanti altına alınan, korunacağı taahhüt edilen haklarının birçoğuna sahip değildir.

BM Çocuk Hakları Komisyonu'na göre imzacı ülkeler arasında BM'ye rapor gönderen 43 ülkeden sadece 14'ü sözleşme ilkelerini iç hukuklarına uyarlamış, diğer ülkeler sözleşmeye uyum sağlamak için yeni ve benzer yasalar çıkarmış veya uyum sağlamak yerine çocukları kendi hakları konusunda bilinçlendirmeyi tercih etmişlerdir. Ülkemizde de bu kapsamda 03 Temmuz 2005 tarihinde Çocuk Koruma Kanunu kabul edilerek 15 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu sözleşme ile hüküm altına alınan çocuk haklarına, taraf ülkelerce riayet edilmediği, hak ihlallerinin tüm dünyada olduğu gibi ne yazık ki ülkemizde de artarak devam ettiği ve özellikle son yıllarda çocuğun yaşam hakkı ihlalinin, her yönü ile sömürülen çocuk işçilerin, çocuk gelinlerin, cinsel istismara maruz kalan ve fuhuşa itilen çocuk sayısının ciddi anlamda arttığını görmekteyiz.

Milyonlarca çocuk temel birçok hakkından yoksun bir şekilde savaş, göç ve yoksulluk gibi olumsuzlukların tam ortasında yaşamını sürdürmeye, büyümeye çalışmaktadır. Maalesef savaş; milyonlarca çocuk için gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu etkilerin sonucunda sayısız çocuk ölmüş, birçoğu sakat veya yetim kalmıştır. Birçokları açlıktan ölmüştür.

Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği bilgilere göre pornografi, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerin çokça görüldüğü ülkelerde çocuk istismarı had safhalara ulaşmaktadır. İstatistikler dünya üzerinde 5-14 yaş grubu arasında 250 milyon çocuk işçi olduğunu söylerken 12-17 yaş grubundaki milyonlarca çocuğun okula devam edemediğini ortaya koymaktadır. Toplam 165 milyon yetimin bulunduğu rapor edilen dünyamızda BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)'na göre her gün beş yaşın altında 22.000 çocuk önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir.

Yine UNICEF raporlarına göre dünya çapında erken yaşta evliliklerin sayısının toplamda 765 milyon olduğu tahmin edilirken, evli kadınların 5'te 1'i, her 30 genç erkekten 1'i 18'den küçük yaşta evlilik yapmaktadır. Bugün çocuklar hâlâ toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu oluşturmaktadır.

Çocukların geleceği, dünyanın en değerli varlığıdır. Onların sevgiye, korumaya ve eşitlik ilkesine ihtiyacı vardır. Her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, bu önemli gerçeği hatırlatır ve çocukların haklarına saygı göstermemiz gerektiğini vurgular.

Ancak ne yazık ki, dünya genelinde birçok çocuk hâlâ temel haklarından mahrum kalmaktadır. Özellikle çatışma bölgelerinde, savaşların gölgesinde büyüyen çocuklar, en acımasız şekilde etkilenmektedir. Savaşlar, onları sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik olarak da etkiler.

Savaşlar; çocukların yaşam hakkını, eğitim hakkını, sağlık hakkını ve güvenli bir çevrede büyüme hakkını tehlikeye atar. Okul yerine enkazları, oyun yerine silahları ve sevgi yerine korkuyu deneyimlerler. Bu çocuklar, geleceği inşa etme potansiyellerinden mahrum bırakılırlar. Bugün Gazze'de çocuklar tüm dünyanın gözü önünde eşi görülmemiş bir zulüm ve felaket yaşamaktadırlar.

Öncelikle, çocuk haklarının savunucuları olarak, çocukların temel ihtiyaçlarını ve haklarını koruma sorumluluğunu taşımamız gerekmektedir. Bunu, çocukların eğitimine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak, aile birleşimini desteklemek ve çocukları korumak için güçlü politikalar ve programlar oluşturarak yapabiliriz.

Dünya Çocuk Hakları Günü, çocuklara yönelik ayrımcılığın sona ermesi, haklarının korunması ve geleceklerinin güvence altına alınması için bir fırsattır. Bu günü bir çağrıya dönüştürelim ve her bir çocuğun sevgi, koruma ve eşitlik içinde büyümesi için çaba gösterelim. Onlara, güçlü, umut dolu bir gelecek sunalım. Çünkü çocuklar, dünyanın en değerli hazine ve geleceğimizin teminatıdır." Giresun Barosu Çocuk Hakları Danışma Ve Uygulama Komisyonu

Tarih : 20.11.2023
Okunma : 38

© 2023 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.