Değerli meslektaşlarım!

Baromuzun kuruluşunun 96.yılını kutlarken geçmişten bugüne emeği geçen tüm Baro Başkanlarımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve tüm çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum; kuruluşundan itibaren hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, Cumhuriyet İlkelerine bağlılık ilkelerini ön planda tutan Baromuzda; Yönetim Kurulumuzla ne kadar önemli bir göreve talip olduğumuzun bilincinde olarak çıktığımız bu yolda; Saygın Avukat ve etkili Baro için; Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunan Baro için; şeffaf ve Katılımcı bir Baro için; Baro çalışmalarına katılımın yönetmekten daha değerli olduğu inancıyla; mesleki sorunlara odaklı, ülkesel ve bölgesel sorunlara  kayıtsız kalmayan, hukukun üstünlüğünü savunan bir anlayış ile Kişisel ve toplumsal sorumluluk taşıyan, insan haklarına duyarlı, yaşadığı kente karşı sorumluluk duyan, çevre bilincine sahip; uzlaşmacı, birlikte yaşama kültürünü hakim kılmayı amaç edinen; hoşgörülü; Baronun her mensubunu hiçbir fark ve ayırım gözetmeksizin önemseyen; ötekileştirmeyen bir anlayış içerisinde; tüm meslektaşlarımızın yaşadıkları her sorunda, acıda ve mutlulukta yanlarında olmaya çalışıp; sevgi, saygı, bilgiye dayalı ve sorumlu bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Yolumuz İlim, İrfan ve İnsanlık sevgisi üzerine kuruludur. Yolumuz düşünce karanlığına ışık tutanların yoludur.

Hep birlikte girdiğimiz ve yürüdüğümüz bu zorlu yolda kıdemli meslektaşlarımızın tecrübeleriyle; genç meslektaşlarımızın enerjileriyle bizlere destek; yoldaş ve sevgimize ortak olmasını diliyorum.

                                                                                                                                                                                                                                            Av.Soner KARADEMİR                                                                                                                                                                                                                                                      Giresun Barosu Başkanı 


© 2024 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon: 0454 215 76 57 / Faks: 0454 215 76 58)
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com | KEP Adresi: giresunbarosubaskanligi@hs01.kep.tr
E-Tebligat Numarası: 35366-96939-85090
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.