DURUŞMALAR HANGİ TARİHE KADAR ERTELENDİ ?

 • Adli ve İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerindeki duruşma ve keşifler 15 Hazirana kadar ertelendi.
 • Yargıtaydaki  tüm duruşma mürafaalar 15 Haziran tarihine kadar, Yargıtay Dairelerindeki müzakereler ise 31 Mayıs tarihine kadar ertelendi.

YARGIDA HANGİ SÜRELER DURDU ?

 • İtiraz, başvuru, dava açma, şikayet, ihtar, bildirim ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi maddi hukuka ve bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler,
 • CMK, HMK. İYUK ve usul hükmü içeren diğer bütün kanunlar gereğince hakim tarafından belirlenen süreler ile bu kanunlarda taraflara verilen süreler,
 • Arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler,
 • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler durduruldu.

          DURMA SÜRELERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİDİR ?

 • T.C. Cumhurbaşkanlığının 29.04.2020 tarih 2480 Sayılı kararı ile İcra-İflas hukuku dışındaki tüm süreler 13 Mart - 15 Haziran arası için durduruldu. İcra işleri ise 22 Mart- 15 Haziran arası durdu. Kanunda belirtilen ilk ve son günlerde durdurma müddetine dahildir.

          DOLMAK ÜZERE OLAN DURMUŞ SÜRELER NE ZAMANA KADAR UZATILDI ?

 • Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler 16 Hazirandan başlamak üzere on beş gün uzatıldı.

          İŞLEMEYE DEVAM EDECEK SÜRELER HANGİLERİDİR ?

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • CMK’ da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • HMK’ da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler durmayacak.

          İCRA DAHA ÖNCE SATIŞ GÜNÜ VERMİŞSE SATIŞA DEVAM EDİLECEK Mİ ?

 • Daha önce satış günü verilmiş olsa bile bu işlemler de durdurulacak. 15 Hazirandan  sonra yeni satış günü verilecek. Ancak yeni satış ilanı için tekrar ilan ücreti alınmayacak, bu ilan elektronik ortamda yapılacak.

    SALGIN TEHLİKESİ DEVAM EDERSE NE OLACAK ?

 • Salgın riskinin izleyeceği sürelere göre Cumhurbaşkanı tarafından erteleme sürelerinin kısaltılması ya da uzatılması mümkündür.
Tarih : 30.4.2020
Okunma : 443

© 2020 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.