Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiş, 1995 yılında da ülkemizde yürürlüğe girmiştir.  197 ülkenin imzası ile en fazla onay alan insan hakları belgesi olma özelliğini taşıyan Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkesi ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI ilkesidir. Sözleşmede yer alan hakların bütün çocuklar için olduğunu ve hiçbir çocuğa ayrım yapılmadan uygulanması zorunluluğunu düzenlemekte olup, o tarihten bu yana 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Sözleşmeye taraf olan devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı göstermek, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocuğun korunması, çocuğun haklarına saygı gösterilmesi ve şiddet içermeyen bir ortamda gelişip var olan potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gerekli ortamı yaratmak ile yükümlüdürler.

Dünya çapında en fazla kabul gören uluslararası sözleşme olmasına rağmen, milyonlarca çocuk her geçen gün daha fazla istismara uğramakta, işkenceye, ölüme, göçe, çocuk yaşta işçiliğe ve evliliğe zorlanmaktadır.  Her yıl milyonlarca çocuk okul eğitimini tamamlayamamakta hatta okula gitme imkanına bile sahip olamamaktadır.

Oysa çocuk hakları,  önemine uygun olarak her evrede bireylere anlatılmalı, çocuk-büyük demeden tüm bireylerin farkındalığı sağlanmalı, çocuğa yönelik şiddet eylemlerinin önüne geçecek köklü ve caydırıcı düzenlemeler yapılmalı, toplum çocuğa yönelik şiddet, istismar ve ihlallere karşı duyarlı hale getirilmeli, çocuklar hakkında uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbirler mahkemeler tarafından özenle takip edilmeli, çocuk ile ilgili duruşmalar gizli yapılmalı, mağdur çocuğun duruşmalarda sanık ile bir arada bulundurulmaması için Adli Görüşme Odalarının kullanılmasına özen gösterilmeli, Çocuk İzlem Merkezlerinin amacına uygun olarak kullanımı yaygınlaştırılmalı, çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulmalı, Soruşturma ve Kovuşturma aşamasında Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddesindeki temel ilkeler öncelikle gözetilmelidir.

İnsanlık çocuklara elindekinin en iyisini vermekle yükümlüdür bilinci ile  Giresun Barosu Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonu olarak çocuk olduklarını hiçbir zaman unutmadan gerek mağdur gerekse suça sürüklenen çocukların haklarını her platformda dile getirmeye ve çocuklarımızın maruz bırakıldığı kötü durumlara karşı açılan davaların takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. 

                                                                                                                                                                                                                        Giresun Barosu
                                                                                                                                                                                          Çocuk Hakları Danışma Ve Uygulama Komisyonu

 

Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Baromuzca şehrimizin muhtelif yerlerine yerleştirilen bilboardlardan kesitler;

 

Tarih : 20.11.2019
Okunma : 368

© 2020 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.