BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde basın ve kamuoyunda Mesleğimiz ve Barolarımız ile ilgili mevzuat değişikliği yapılacağı yönünde yoğun bir gündem oluşmuş; yetkililerden farklı farklı açıklamalar yapılmış; kamuoyunda da doğruluğu teyit edilmemiş ciddi bir bilgi kirliliği de yaşanmakta olup konuya ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gerçek şu ki yeni yasa taslağı diye haberlere konu edilen metindeki tarihlerden de açıkça görüleceği üzere önceki yıllara ait olup güncel değil ise de; Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra yeni yasa çalışmalarının başladığı da düşünülmektedir.

Öncelikle unutulmamalıdır ki; savunma mesleğinin yegane temsilcileri olan biz avukatlar yargı mensubu sıfatı taşıyan; yargı bağımsızlığını mesleğimizin vazgeçilmez bir düsturu kabul etmiş; Anayasamızın 2. ve 138 maddesi kapsamında görev ifa eden bir meslek gurubu olduğumuz gibi; Barolarımız da bir sivil toplum kuruluşu, dernek ya da alelade meslek odası olmayıp,  Anayasamızın 135.maddesi uyarınca Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.

Giresun Barosu olarak her zaman dile getirdiğimiz üzere; Barolar asli amacı doğrultusunda her türlü etnik, ideolojik, siyasi  mülahazalardan uzak olarak; olayları değerlendirirken belli bir grup ya da zümreye göre şekillenmeden ve tabi olmadan; ne iktidarlardan ne de muhalefetlerden yana olmadan; sadece ve sadece asli görev alanlarımızda hukuk siyaseti yapması gereken; mesleğin ve meslektaşların sorunlarına çözüm üretmesi beklenen; her biri birbirinden ayrı tüzel kişiliklere sahip ve hatta TBB’ den  de özerk kurumlar olup; bulunabileceği tek taraf ve payda savunmanın kutsallığı, yargının bağımsızlığı, insan hak ve özgürlükleri ve demokrasidir. Geldiğimiz noktada ise ne yazık ki bu durumun sorgulandığı ve tartışıldığı; hükumete veya muhalefete Karşı Baro-Yakın Baro gibi asla kabul etmeyeceğimiz iddialar karşısında hepimizin bir özeleştiri yapmasının da zorunlu olduğu kanaatindeyiz.

Bu doğrultuda son günlerde sadece bilgi kirliliği olarak kalacağını umduğumuz iddiaları da endişeyle izlemekteyiz.

Öyle ki;  avukatlara Barolara üye olmadan mesleki faaliyette bulunma yolunun açılması, Baroları Dernek Statüsüne düşürecek; süreci tamamen her farklı görüşün kuracağı onlarca Derneğin zayıf inisiyatifine bırakacak; mesleki denetim ve disiplin mekanizmasını devre dışı bırakacak; Baroların eğitim, sosyal etkinlik vs. gibi mesleğe yönelik faaliyetlerini durduracak; Cmk, Adli yardım dağılımlarında kaos yaratacaktır.

Avukatların ve Hukuk Firmalarının farklı illerde Şube açma yolunun açılması ve uzman avukatlığın getirilmesi; özellikle mesleğin başında en çetin günlerden geçen, kiralarını bile ödemekte güçlük çeken genç meslektaşlarımız başta olmak üzere meslektaşlarımızın büyük bir kısmını rekabet edemeyecekleri büyük hukuk ofislerinin ve sermayenin yanında çalışmak zorunda bırakacak; köleleştirecektir.

Her ilde belli bir sayıya ulaşılması halinde ayrı ayrı Barolar kurulması;  meslek kurallarını, etik değerleri, mesleki liyakatı ortadan kaldıracak ve zaten mesleğimiz ekonomik olarak oldukça zor bir dönemden geçerken bölünmüş, parçalanmış, farklılaşmış, gücünü yitirmiş ve asli görevlerinden uzaklaşmış Barolar; bir kurumun bir ildeki farklı şube ve müdürlükleri gibi etkisiz bir yapıya dönüşecektir.

Eğer seçim usullerinde bir değişiklik yapılacaksa da kriterlerin demokratiklik ve yargı bağımsızlığı olması; değişikliklerin her türlü öznel durumlardan uzak, kişiye ve olaya özgü olmaması gerektiği unutulmamalıdır.

İnsanlık sağlığının topyekün tehlike altında olduğu pandemi günlerinde maddi-manevi onca zorluk altında ezilen Meslektaşlarımızın, Hukuk ve Adalet Sistemimizin diğer tüm öncelikli sorunları ötelenerek;  tek sorun yukarıdaki hususlarmış gibi gerçek sorunlarımızı görmezden gelmek ; yakın zamanda yayımlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesine de aykırı olacağı gibi; ülkemizin içinde bulunduğu bu olağan dışı süreçte en son ihtiyaç duyacağımız şey de; her türlü ayrışma ve kavgadır.

Özellikle belirtmek isteriz ki Tüm bu endişeleri sadece ekonomik kaygılarla dile getirdiğimiz de asla düşünülmesin. Asıl ve unutulmaması gereken ise tüm dünyada ve hukuk düzenlerinde Yargının ve Adaletin meşruluk ölçüsü bağımsız savunma ve güçlü avukatlıktır. Barolar Yargının, Vicdanın, Özgürlüklerin, İnsan Haklarının ve Adaletin sesidir. Eğer bir mevzuat değişikliği yapılacaksa, bu konunun direkt ve vazgeçilmez muhatabı olan Baroların aktif katılımının sağlanması; hatta TBB tarafından daha önce hazırlanan yasa taslağının da değerlendirilerek yukarıdaki kriterlere göre yapılması gerekliliğini kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız.

                                                                                              Giresun Barosu Yönetim Kurulu Adına

                                                        Baro başkanı Av.Soner KARADEMİR

 

 

Tarih : 7.5.2020
Okunma : 225

© 2020 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.