Ankara, 09.12.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2019/70

Konu: Danıştay 8. Dairesince Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararı Gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

02 Ocak 2019 tarih ve 230643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 12.maddesinin 1.fıkrası, 13.maddesi ve 22.maddesi Danıştay 8. Daire'nin 2019/145 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereği değiştirilmiş olup, hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 07 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

Danıştay 8. Daire'nin 2019/145 Esas Sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren AAÜT'nde yapılan değişiklik metni

Tarih : 17.12.2019
Okunma : 265

© 2020 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.