Değerli meslektaşlarım ! Birleşmiş Milletler Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesi; İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adım olması sebebiyle, 10 Aralık tarihi bütün dünyada “ İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca İnsan haklarının anayasası olarak tanımlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” 10 Aralık 1948’de ilan edildiğinde tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda bildiriyi ilk imzalayanlar arasında olan ülkemizde de  bir dizi yasal düzenlemelere gidilmiş ve bu haklar Anayasa ve Kanunlarla da koruma altına alınmaya çalışılmışsa da Gelişmişliğin bir ölçüsü olarak kabul edilen insan hakları alanında  geldiğimiz nokta hiç de içaçıcı görünmemektedir. Ülkemizde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi, toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır.

Bu çerçevede, Giresun Barosu olarak  insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız.

 Bu duygu ve düşüncelerle; insan hakları ihlallerinin, savaşların olmadığı, sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Giresun Barosu Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                     Av.Soner KARADEMİR

 

Tarih : 11.12.2017
Okunma : 488

© 2018 - Giresun Barosu

Adres : Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı No.121/1 - GİRESUN / Telefon - Faks : 0 454 215 76 57 / 0 454 215 76 58
Adli Yardım Bürosu: 0 454 215 76 69 | Sosyal Tesis : 0 454 215 76 69 / D:17
E Posta : giresunbarosu@gmail.com
Giresun Barosu Union of Black Sea Countries Bar Association (BCBA) üyesidir.